Еднофамилна жилищна сграда

Детайли на проекта

Локация:
гр. София, кв. Симеоново

Година на завършване:
2018

Възложител:
ТАЛ Инженеринг ООД

Архитект:
Арх. студио Art New Vision

Тип на проекта:
Проектиране на различни видове сградни облицовки и фасадни елементи

Описание на проекта

Изработка на технически проект- част метални конструкции, включващ:

 • Статически изчисления:

– носеща метална конструкция- зона фасадни облицовки

– носимоспособност на фасадни елементи

– носимоспособност стъклопакети

 • Монтажни схеми на основни елементи
 • Монтажни детайли
 • Спецификация на стоманени профили и марки

Изработка на работен проект в част метални конструкции- обща схема и монтажни марки на стоманени елементи;

Изработка на технически проект- част фасади

 • Обща схема и основни габарити на фасади
 • Монтажни схеми на основни елементи- изгледи на фасади
 • Разрези и планове в типични зони. Фрагменти с групи детайли
 • Типови и специфични детайли, изясняващи начини на монтаж и връзки между отделните елементи на фасади и облицовки
 • Спецификация на основни елементи, спецификация дограми

Изработка на работен проект част фасади, включващ:

-производствени чертежи- част фасади и дограми

-трасировъчни схеми

-разкрой на елементи

-спецификация на консумативи за производство и монтаж

Изработка на технически проект- част облицовки, включващ:

 • Обща схема и основни габарити на различните видове облицовки
 • Монтажни схеми на основни елементи- изгледи на еазличните видове облицовки
 • Разрези и планове в типични зони, Фрагменти с групи детайли
 • Типови и специфични детайли, изясняващи начините на монтаж и връзки между отделните елементи на фасади и различни видове облицовки
 • Спецификация на основни елементи- прътови и плоскостни елементи

Изработка на работен проект част облицовки, включващ:

-производствени чертежи- част облицовки

-трасировъчни схеми

-разкрой на елементи

-спецификация на консумативи за производство и монтаж