Проекти

В нашите проекти съчетаваме креативно и устойчиво мислене, качество и коректност. Работим с висококачествени материали, отговарящи на последните тенденции в строителството и покриващи най-разнообразни изисквания на клиентите. Ние осъществяваме процесите от планиране и консултации, разработка на идейни, технически и работни проекти, дизайн и инженерни дейности до изпълнение и монтаж. За нас всеки детайл е от изключителна важност, за това всичко което проектираме е изцяло съобразено с изискванията на общоевропейската нормативна база за строителни и фасадни конструкции.