Офисна сграда B15 в Бизнес парк гр. София

Детайли на проекта

Локация:
София

Година на завършване:
2018

Възложител:
ТАЛ Инженеринг ООД

Архитект:
А и А Архитекти ООД

Тип на проекта:
Статически изчисления и проектиране на стоманена носеща подконструкция

Описание на проекта

Проектиране на:

  • Стоманена подкостукция на фасада. Статически изчисления, монтажни схеми и детайли (КМ);
  • Фасада вид „Колона-Греда“ – статически изчисления на партерна фасада, надпартерна външна фасада, надпартерна вътрешна фасада, вътрешни „Мостове“;
  • Статически изчисления за носимоспособност на стъклопакети;
  • Изработка на работни чертежи и разкрой на монтажни марки (КМД) на стоманена подконструкция на фасада;