Двуфамилна жилищна сграда

Детайли на проекта

Локация:
гр. Пловдив

Година на завършване:
2018

Възложител:
ТАЛ Инженеринг ООД

Архитект:
арх. Веселин Русев

Тип на проекта:
Проектиране на окаченa фасадa и вентилируема фасада с плоскости Corian

Описание на проекта

• Изработка на технически проект – част метални конструкции включващ:
– Статически изичсления – носеща метална конструкция – зона фасадни облицовки;
– Статически изичсления – носимоспособност на фасадни елементи;
– Статически изичсления – носимоспособност стъклопакети;
– Монтажни схеми на основни елементи;
– Монтажни детайли;
– Спецификация на стоманени профили и марки;

• Изработка на работен проект – част метални конструкции включващ:
– Обща схема и монтажни марки на стоманени елементи;

• Изработка на технически проект – част фасади и облицовки включващ:
– Обща схема и основни габарити на фасади и облицовки;
– Монтажни схеми на основни елементи – изгледи на фасади;
– Разрези и планове в типични зони. Фрагменти с групи детайли;
– Типови и специфични детайли, изясняващи начин на монтаж и връзки
между отделните елементи на фасади и облицовки;
– Спецификация на основни елементи – прътови елементи, стъклопакети, плоскостни елементи;

• Изработка на работен проект – част фасади и облицовки включващ:
– Производствени чертежи – част фасади и облицовки: Трасировъчни схеми, разкрой на
елементи и спецификация на консумативи за производство и монтаж;