Жилищен комплекс „Света Анна“

Детайли на проекта

Локация:
гр. София, кв. Бояна

Година на завършване:
2018

Възложител:
-

Архитект:
арх. Елена Пактиавал

Тип на проекта:
Проектиране, изработка и монтаж на алуминиева дограма, окачени стъклени фасади, вентилируема фасада с CEMBRIT, елементи от алуминиев композитен материал.

Описание на проекта

 • Проектиране
  • Изработка на технически проект – част метални конструкции включващ:
  • Статически изичсления – носеща метална конструкция;
  • Статически изичсления – носимоспособност на фасадни елементи;
  • Статически изичсления – носимоспособност стъклопакети;
  • Монтажни схеми на основни елементи;
  • Монтажни детайли;
  • Спецификация на стоманени профили и марки;
 • Изработка на работен проект – част метални конструкции, включващ обща схема и монтажни марки на стоманени елементи;
 • Изработка на технически проект – част фасади и облицовки включващ:
  • Обща схема и основни габарити на фасади и облицовки;
  • Монтажни схеми на основни елементи – изгледи на фасади;
  • Разрези и планове в типични зони. Фрагменти с групи детайли;
  • Типови и специфични детайли,  изясняващи начин на монтаж и връзки между отделните елементи на фасади и облицовки;
  • Спецификация на основни елементи – прътови елементи, стъклопакети, плоскостни елементи;
  • Съгласуване на технически проект с главен проектант и инвеститор.
 • Изработка на работен проект – част фасади и облицовки, включващ производствени чертежи – част фасади и облицовки: Трасировъчни схеми, разкрой на елементи и спецификация на консумативи за производство и монтаж;
 • Изработка доставка и монтаж на:
  • Метална конструкция за фасада по приложен конструктивен чертеж:
  • Окачена фасада;
  • Вградена във фасада алуминиева дограма;
  • Алуминиева дограма – входни безфалцови врати;
  • Алуминиева дограма – прозорци и балконски врати;
  • Окачена вентилируема фасада – облицовки – вертикални фасади;
  • Окачена вентилируема фасада – облицовки – декоративни пергули;